Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gezondheid

Helpt bewegen het brein van ouderen met gezondheidsproblemen?

Ouderen met chronische aandoeningen lopen meer risico dat hun cognitief functioneren afneemt dan gezonde ouderen. Om dat proces te vertragen, helpt het om fysiek bezig te blijven. Maar juist ouderen met chronische aandoeningen zijn vaak weinig lichamelijk actief. In haar proefschrift toont bewegingswetenschapper Esmee Volders aan dat zware inspanningen niet nodig zijn en dat een stukje rustig wandelen of fietsen het cognitief functioneren zelfs meer verbetert. Op vrijdag 9 juni 2023 om 16:00 uur verdedigt zij haar proefschrift aan de Open Universiteit in Heerlen.

Computergestuurde bewegingsstimulerende interventie

Bestaande beweegprogramma’s voor ouderen zijn vaak duur en niet gemakkelijk toegankelijk voor ouderen met chronische aandoeningen. Ook zijn de gunstige effecten van deze programma’s op het cognitief functioneren nooit specifiek getest bij ouderen met een of meerdere chronische aandoeningen. Daarom onderzocht Esmee Volders, promovenda aan de Open Universiteit in Heerlen, het effect van Actief Plus, een computergestuurde bewegingsstimulerende interventie.

In dit onderzoek, dat gefinancierd werd door de Hersenstichting, was de vraag of Actief Plus bij ouderen met een chronische aandoening in staat was om het cognitief functioneren te verbeteren of de achteruitgang te vertragen. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen beweeggedrag en cognitief functioneren, los van de Actief Plus interventie.

Persoonlijk beweegadvies

In dit project vergeleek Volders een interventiegroep met een controlegroep, beide bestaande uit ouderen van boven de 65 jaar met ten minste één chronische aandoening die de mobiliteit beperkt. De interventiegroep kreeg via Actief Plus in vier maanden tijd drie keer een gepersonaliseerd beweegadvies. De online en op papier gedrukte adviezen waren afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de deelnemer en gericht op het integreren van fysieke activiteit in het dagelijks leven.

Om de effecten van de interventie te testen, werd bij de start en na 6 en 12 maanden het beweeggedrag, het cognitief functioneren en de mate van eenzaamheid gemeten.

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat Actief Plus in beperkte mate in staat is om zelf gerapporteerde fysieke activiteit te verbeteren. De interventie verbetert het cognitief functioneren niet, maar kan wel eenzaamheid verminderen. In aangepaste vorm, met een combinatie van eHealth en face-to-face contact, kan Actief Plus mogelijk een positieve invloed hebben op verschillende aspecten van de volksgezondheid.

Daarnaast toont het proefschrift aan dat, onafhankelijk van de Actief Plus interventie, lichte fysieke activiteit het cognitief functioneren meer verbetert dan matige tot zware fysieke inspanning. Dit is hoopgevend, vooral omdat ouderen met een chronische aandoening problemen hebben met voldoende matige tot zware fysieke activiteit.

Ook interessant

Nieuws

Fonds Gehandicaptensport heeft haar bestaande ‘(S)Cool on Wheels’-programma doorontwikkeld voor het speciaal onderwijs met ondersteuning van Reggeborgh. Deze nieuwe ‘(S)Cool on Wheels Uniek’-clinics zijn...

Gezondheid

Natuur levert gezondheidsvoordelen op, daarvoor is steeds meer bewijs. Een toenemend aantal zorgverleners zet daarom natuur in om te werken aan de gezondheid van...

Geestelijke gezondheid

In een interview met het AD stelde staatssecretaris Maarten van Ooijen dat kinderen te snel naar een psycholoog zouden sturen. Het leverde een hoop...

Medicijnen

Minister Ernst Kuipers is positief over de afname van de wachttijden voor medicijnen. Dat klinkt positief, toch blijven er zorgen over de wachttijd voor...