Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gezondheidszorg

Medische organisaties: Seksuele gezondheid en rechten in het gedrang

Vijftien Nederlandse medische beroepsorganisaties doen een dringende oproep voor de versterking van het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen. Deze oproep deden ze vandaag tijdens het Europees Congres over Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid in Utrecht.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten onder druk

Volgens de organisaties staan SRGR onder druk door ongelijkheid in de geboortezorg, toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting, en een groeiende anti-abortusbeweging. Ook in Nederland ervaren burgers barrières in de toegang tot kwalitatief goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting.

Zorgverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, laten hun persoonlijke opinie soms prevaleren boven het recht op zorg. Ook komt zorg soms in het gedrang vanwege de hoge werkdruk, zoals bijvoorbeeld het geval is bij abortus en het preventief gebruik van hiv-remmers. 

Versterking kennis SRGR essentieel 

Zorgverleners hebben een cruciale rol in het leveren van preventieve zorg, die juist bij SRGR-thema’s zo van belang is, en ernstige complicaties kan voorkomen. Denk hierbij aan ongewenste zwangerschap, hiv, soa’s en seksueel geweld. Het is daarom van essentieel belang dat zorgverleners in een vroeg stadium van hun loopbaan kennis opdoen en een kritische denkhouding ontwikkelen met betrekking tot (hun rol in) maatschappelijk medische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van SRGR. Aldus de vijftien medische beroepsorganisaties.

Verder dan alleen biomedische en klinische wetenschappen

In navolging van internationale organisaties beargumenteren de vijftien Nederlandse organisaties dat het onderwijs over SRGR verder zou moeten gaan dan biomedische en klinische wetenschappen alleen. Zij pleiten voor onderwijs over publieke gezondheid en zaken als toegang tot zorg, nationale en internationale wet- en regelgeving, mensenrechten, ethiek, gender en seksualiteit, interculturaliteit, intersectionaliteit, reflectie op het eigen waardensysteem en reguleringen en verplichtingen in het geval van gewetensbezwaren.


Oproep aan onderwijs, beroepsverenigingen en studenten

De organisaties doen een oproep aan:

1. Onderwijsinstellingen om de curricula van Nederlandse medische opleidingen aan te passen op het punt van seksuele reproductieve gezondheid en rechten, opdat de toegang en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg erop vooruit gaat. 

2. Medische beroepsverenigingen en studentenorganisaties om vakgroepen en faculteiten verantwoordelijk te houden voor de revisie van het SRGR hoofdstuk in de opleiding.

De hele verklaring en alle ondertekenende organisaties vind je terug op de website van KIT. Hier kan je ook zelf de verklaring ondertekenen.

Ook interessant

Geestelijke gezondheid

In een interview met het AD stelde staatssecretaris Maarten van Ooijen dat kinderen te snel naar een psycholoog zouden sturen. Het leverde een hoop...

Fondsenwerving & goede doelen

Hulphond Nederland heeft een eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. De partijen gaan hulphonden inzetten bij zieke kinderen. Vandaag, op internationale...

Nieuws

Fonds Gehandicaptensport heeft haar bestaande ‘(S)Cool on Wheels’-programma doorontwikkeld voor het speciaal onderwijs met ondersteuning van Reggeborgh. Deze nieuwe ‘(S)Cool on Wheels Uniek’-clinics zijn...

Gezondheid

Natuur levert gezondheidsvoordelen op, daarvoor is steeds meer bewijs. Een toenemend aantal zorgverleners zet daarom natuur in om te werken aan de gezondheid van...